Badania penetracyjne

Badania penetracyjne
Badanie penetracyjne na próbce
Zastosowanie penetrantu czerwonego na badanej powierzchni
Wynik badania penetracyjnego

Badania penetracyjne

 • Kategoria Badania Nieniszczące

Badania Penetracyjne W Przemyśle

Badania penetracyjne(PT) należą do grupy badań nieniszczących, często stosowanych w praktyce przemysłowej ze względu na to, iż są prostą i szybką metodą pozwalającą na wykrywanie niezgodności powierzchniowych takich jak:

 • pęknięcia;
 • przyklejenia brzegowe;
 • zawalcowania;
 • rozwarstwienia;
 • niespawy;
 • porowatości, itp.

Tę metodę badań nieniszczących NDT stosuje się najczęściej po uprzednim wykonaniu badania wizualnego złączy spawanych, które wykaże wstępnie niezgodności spawalnicze. Niezgodności te należy koniecznie usunąć przed rozpoczęciem właściwego badania.

 

Zalety Badań Penetracyjnych

Zaletą badań penetracyjnych jest stosunkowo łatwa ocena wskazań oraz prosty i tani osprzęt. Metodę tą można stosować do materiałów nieporowatych:

 • stal;
 • staliwo;
 • żeliwo;
 • metale nieżelazne;
 • ceramika;
 • innych materiałów nieporowatych, które są obojętne na oddziaływanie mediów badawczych.

Badania te wykonywane są również do kontroli części lub elementów łącznych, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych, które nie mogą być przebadane metodą magnetyczną.
Najczęściej do w metodzie penetracyjnej stosuje się penetranty barwne (czerwone) lub fluorescencyjne.

 

Przebieg badania penetracyjnego

Jeszcze przed rozpoczęciem właściwego badania odpowiednio przygotowujemy sprawdzaną powierzchnię. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona (rdzy, smary, oleje itp.) i wysuszona. Dopiero wtedy możemy nanieść na nią właściwy penetrant, który wnikając w wady materiałowe pozwala na ich wykrycie. W przypadku gdy zostanie zastosowany penetrant fluorescencyjny, w celu wywołania zjawiska fluorescencji, a tym samym ujawnienia nieciągłości powierzchni (nieciągłości spawalniczych) badanego materiału, stosuje się lampy o promieniowaniu ultrafioletowym.

Trzecim krokiem jest usunięcie ewentualnego nadmiaru penetranta z badanego elementu (tak by pozostała jedynie ta część penetranta, która wniknęła w otwory powierzchniowe) i zastosowanie wywoływacza. Wywoływacz wchłonie pozostały w nieciągłościach powierzchniowych penetrant, przez co pojawią się zauważalne wskazania nieciągłości.

Podczas analizy wyników badania penetracyjnego należy też mieć na uwadze temperaturę sprawdzanego elementu, która nie powinna być zbyt wysoka, oraz na wszelkie wady powstałe na jego powierzchni. Obydwa czynniki mogą utrudnić właściwy odczyt wyników.

Aby uniknąć zużycia materiału w nieciągłościach badanego komponentu badania penetracyjne PT przeprowadzamy przed wykonaniem badań magnetyczno-proszkowych oraz ultradźwiękowych.

Do badań penetracyjnych używamy środków Niemieckiej firmy Diffu-Therm.

Inspektorzy wykonujący badania metodą penetracyjną posiadają certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz mają niezbędną wiedzę z zakresu obowiązujących norm, przepisów prawnych i wymogów technicznych.