Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Zestaw do badań spoin (PT)
Penetrant czerwony Diffu Therm (PT)
Wywoływacz Diffu Therm (PT)
Zmywacz Diffu Therm (PT)

Penetranty do badań spoin - metoda penetracji barwnej i fluorescencyjnej

  • Kategoria Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Metoda penetracyjna (PT) pozwala na proste i szybkie wykrywanie nieciągłości - wad powierzchniowych materiałów metalicznych takich jak: stal, staliwo, żeliwo, metale lekkie, kolorowe itp.; i niemetalicznych np. ceramika.

Metoda fluorescencyjna - oględziny prowadzi się w świetle ultrafioletowym, którego źródłem są odpowiednie urządzenia: lampy UV.

Penetranty do badań spoin DIFFU-THERM są zgodne z wymogami ASME Sekcja V Art.6, DIN 54152 cz.2, ASME E 165. Są też regularnie badane stosownie do przepisów ASME D808-63 i ASTM D129-64.
Świadectwo PZH i atesty producenta są dostarczane na życzenie klienta.

czytaj więcej

Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową
Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową
Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową

Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową

  • Kategoria Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Metoda magnetyczno - proszkowa (MT) pozwala na szybkie i pewne wykrywanie wszelkich niejednorodności materiałowych w materiałach ferromagnetycznych, spowodowanych pęknięciami, niejednorodnościami struktury, obcymi wtrąceniami, nieciągłościami materiału. Metoda tą wykrywa się wady zlokalizowane na powierzchni (wady otwarte) lub bezpośrednio pod powierzchnią (wady zamknięte), dzięki czemu może być stosowana do elementów z cienkimi pokryciami galwanicznymi.

Do prowadzenia badań metodą magnetyczno - proszkową niezbędne są urządzenia magnesujące - defektoskopy magnetyczne.
Do wizualizacji wad stosowane są proszki ferromagnetyczne, w tym fluorescencyjne, w tym przypadku do prowadzenia badań niezbędne są dodatkowo lampy UV.

czytaj więcej