Penetranty do badań spoin - metoda penetracji barwnej i fluorescencyjnej

  • Strona główna
  • Penetranty do badań spoin - metoda penetracji barwnej i fluorescencyjnej
Zestaw do badań spoin (PT)
Penetrant czerwony Diffu Therm (PT)
Wywoływacz Diffu Therm (PT)
Zmywacz Diffu Therm (PT)

Penetranty do badań spoin - metoda penetracji barwnej i fluorescencyjnej

  • Kategoria Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Metoda penetracyjna (PT) pozwala na proste i szybkie wykrywanie nieciągłości - wad powierzchniowych materiałów metalicznych takich jak: stal, staliwo, żeliwo, metale lekkie, kolorowe itp.; i niemetalicznych np. ceramika.

Metoda fluorescencyjna - oględziny prowadzi się w świetle ultrafioletowym, którego źródłem są odpowiednie urządzenia: lampy UV.

Penetranty do badań spoin DIFFU-THERM są zgodne z wymogami ASME Sekcja V Art.6, DIN 54152 cz.2, ASME E 165. Są też regularnie badane stosownie do przepisów ASME D808-63 i ASTM D129-64.
Świadectwo PZH i atesty producenta są dostarczane na życzenie klienta.